Sisäinen palotarkastus

Palotarkastukset suoritetaan nykyään riskiperusteisesti. Riskiperusteisuus tarkoittaa, että pelastusviranomaiset tekevät palotarkastuksia ensisijaisesti riskikohteisiin ja omavalvonnan merkitys kasvaa. Pelastuslaki myös mahdollistaa maksujen perimisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta.

 

Sisäinen palotarkastus suoritetaan vähintään vuosittain tai toiminnan muuttuessa oleellisesti. Sisäisestä palotarkastuksesta vastaa pelastussuunnitelmassa nimetty henkilö. Suurimman hyödyn palotarkastuksesta saa, kun sen tekee turvaryhmä (esimerkiksi turvallisuusvastaava, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu).

Copyright 2012 by SPEK