Tiedätkö, ovatko tulisijasi ja savuhormisi paloturvallisia?
Tulisijoista tai savuhormeista alkaneiden palojen tavanomaisimmat syyt ovat kipinä, riittämätön suojaetäisyys palava-aineiseen rakennusosaan (kuten puuseinään) sekä asennus- tai käyttövirhe. Muita syitä ovat savuhormin nokipalo sekä halkeama savuhormissa tai tulisijassa. Ihmisen varomattomalla toiminnalla on yleensä ollut huomattava merkitys etenkin kipinästä alkaneissa paloissa. Kaikista tulisijapaloista noin 50 % alkaa saunankiukaasta. Tähän liittyen paloja aiheutuu lisäksi tuhkan virheellisestä säilytyksestä.
 
Lataa tästä linkistä itsellesi Tulisijan käyttäjän opas, joka on tavallisille kansalaisille tarkoitettu ohjeistus tehdasvalmisteisen tulisijan ja savuhormin hankkimiseen ja käyttämiseen. Tulisijan käyttäjän oppaassa lukijaa perehdytetään tärkeisiin paloturvallisuusasioihin, jotka on hyvä tietää näitä laitteita hankkiessa ja käytettäessä.
 
Tiedon puute on aiheuttanut vääränlaisten laitteiden hankkimista sekä vääränlaista käyttöä, jonka seurauksena on tapahtunut tulipaloja.
 
Tästä linkistä löydät syventävää tietoa tulisijojen ja savuhormien CE-merkinnästä, asentamisesta, korjaus- ja muutostöistä sekä tarkastuksista. Aineistossa kerrotaan tarkemmin teknisistä yksityiskohdista ja turvallisuuteen liittyvistä asiakirjoista.
 
EU:n rakennustuoteasetusta ja sen vaikutuksia Suomen rakentamissäädöksiin käsittelevä teksti on poistettu.

 

Copyright 2012 by SPEK