Tiedot tulityövahingoista perustuvat SPEKin lehdistöseurantaan.
Copyright 2012 by SPEK