Kotisi palotarkastajan näet peilistä
Palotarkastukset ovat muuttuneet riskiperusteisiksi. Pelastuslaki ei enää määrittele aikaväliä palotarkastusten suorittamiselle, vaan pelastuslaitokset laativat valvontasuunnitelman, jossa palotarkastuskohteet ja tarkastusvälit määritellään riskiperusteisesti.

Asuinrakennusten palotarkastukset voivat olla teemaluontoisia tai asukkaiden itsensä tekemiä. Tarkastus voidaan tehdään omatoimisesti käyttämällä apuna täytettävää lomaketta, joka lähetetään pelastuslaitokselle.

Rakennuksen omistajan ja haltijan on joka tapauksessa itse huolehdittava tilojensa turvallisuudesta. Lomakkeen avulla osataan kiinnittää huomiota olennaisimpiin turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin.
 
Kerrostalon paloturvallisuus
 

Kymenlaakson pelastuslaitos on laatinut oppaan kerrostalon paloturvallisuuden tarkastamiseen. Tutustu oppaaseen tästä linkistä.

Copyright 2012 by SPEK