Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä, siksi ne tulee tehdä turvallisesti!
Kysy itseltäsi ennen tulityön aloittamista:
 
Tehdäänkö työ tilapäisellä tulityöpaikalla?
Onko työympäristön riskit arvioitu?
Onko tulityölupa myönnetty?
Onko tulityöluvan myöntäjällä voimassa oleva tulityökortti?
Onko riittävät suojaukset tehty?
Onko tulityön tekijällä voimassa oleva tulityökortti?
Miten työn aikainen ja työn jälkeinen tulityövartiointi on järjestetty?
Yrityksen tulityökäytänteet
Yrityksen tulityökäytänteet kuvataan tulityösuunnitelmassa.
 
Tulityölupa on aina määräaikainen ja tulityöpaikkakohtainen. Lupa oikeuttaa vain luvassa mainittujen tulitöiden suorittamiseen.
 
  Voit hankkia tulityölupapohjia SPEKin verkkokaupasta
 
Tulityöluvan myöntäjällä ja tulityön tekijällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että myös hänellä on voimassa oleva tulityökortti.
 
  Lue lisää tulityökorttikoulutuksesta SPEKin koulutussivuilta
 
Tulityökortti on voimassa viisi vuotta tulityökurssin suorittamisesta ja oikeuttaa tulitöiden tekemiseen kaikissa Pohjoismaissa.
Ryhdyttäessä tulityöhön
 
Tulityöt flash-aineiston avulla voit tutustua tulitöiden tekemiseen liittyvään
 
 tulityökäsitteistöön
 vastuunjakoon
 tulityöriskien arviointiin
 turvatoimiin erilaisissa työkohteissa
Turvalliseen tulityöhön ohjaavat...
 
                                                                             
Copyright 2012 by SPEK