Alkusammutuskoulutuksen merkitys arjessa
Suomessa syttyy keskimäärin enemmän kuin 17 rakennuspaloa joka vuorokausi. Näistä kymmenen syttyy asunnoissa. Yli 95% kuolemaan johtavista tulipaloista tapahtuu asuinympäristössä. Suomessa on viime vuosina kuollut tulipaloissa kuollut 70 - 120 ihmistä vuosittain. Materiaaliset vahingot tulipalot ovat huomattavat.

Pienenkin tulipalon seuraukset kotona saattavat tuhota koko irtaimiston. Tehokas alkusammutus on kansalaistaito, jota voi tarvita kotona, loma-asunnolla, töissä tai liikenteessä. Onnettomuustilanteessa jokaisen velvollisuus on ryhtyä pelastustoimenpiteisiin. Alkusammutuskoulutuksessa saat taidot palonalkujen sammuttamiseen.
 
Alkusammutuksen avulla voit ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi. Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta ja vähintään sammutuspeitten ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista. Koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.
 
Alkusammutuskonseptin mukainen koulutus täyttää pelastusalalla määritellyt laatukriteerit. Alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Palopäällystöliitto.
Alkusammutuskoulutuksen merkitys yrityksille

Yrityksissä alkusammutuksen osaava henkilökunta voi turvata toiminnan jatkuvuuden, jos tuli pääsee irti.

Ymmärtämällä riskit ja osaamalla alkusammutustaidot olisi moni pahoja seurauksia aiheuttanut tulipalo voitu sammuttaa alkuunsa. Alkusammutuskoulutuksessa Sinä tai yrityksesi henkilökunta saatte valmiudet alkavan tulipalon sammuttamiseen.

Alkusammutuskoulutuksessa saat taidot palonalkujen sammuttamiseen. Voit ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi. Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta ja vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista. Koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Alkusammutuskonseptin mukainen koulutus täyttää pelastusalalla määritellyt laatukriteerit. Alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Palopäällystöliitto.


 
Toimi oikein
 
Lue lisää alkusammutuskoulutuksesta Sammuta oikein -esitteestä
Haluatko kurssinjohtajaksi?
 
Lue lisää kurssinjohtajakoulutuksesta ja katso avoimet koulutukset tästä linkistä
Copyright 2012 by SPEK