Kiinnitä huomiota päivittäiseen paloturvallisuuteen
Turvallisuudesta huolehtiminen on osa yrityksen koko henkilökunnan päivittäistä työtä ja osa yrityksen liiketoimintaa. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja häiriötilanteiden hallinta tukevat yrityksen tuottavuutta. Yrityksen turvallisuus on monen osatekijän summa. 
 
Työpaikan paloturvallisuus muodostuu toimintaympäristön riskien tunnistamisesta ja niiden hallitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Kiinnitä huomiota toimintaympäristöösi ja tunnista siitä paloturvallisuutta vaarantavat tekijät.
 
Ota käyttöösi paloturvallisuuden perehdytysaineisto ja tee siitä yrityksesi toimintaan ja tarpeisiin vastaava - muokkaa siitä yrityksesi näköinen. Tavoitteena on, että koko henkilöstö omaksuu vahinkoja ehkäisevät toimintatavat päivittäisissä työtehtävissään. On tärkeää työskennellä turvallisuuden hyväksi jo ennen kuin onnettomuudet siihen opettavat.
Exit - tie turvaan! -poistumisturvallisuusvideo
Suomen Palopäällystöliitto on julkaissut Exit – tie turvaan! –poistumisturvallisuusvideon. Videon avulla voi  oppia poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asuinympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa.
 
Poistumisturvallisuusvideo on jaettu eri osioihin: 1. Yleinen osio, 2. Omakotitalot, 3. Kerrostalot, 4. Hotellit, 5. Palvelutalot, 6. Koulut, 7. Toimistot, 8. Ravintolat, 9. Kauppakeskukset ja 10. Turvallisuusorganisaation rooli. 
 
Käy tutustumassa videoihin ja käytä niitä vapaasti koulutuksissa! 
 
Poistumisturvallisuusvideo ja erilliset osiot löydät tästä linkistä.
Perehdytysaineisto
 
Paloturvallisuuden perehdytysaineiston avulla voit opettaa paloturvallisuusasioita yrityksesi henkilökunnalle.
 
Turvallisuusharjoitukset
 

Lapin ammattikorkeakoulussa on julkaistu opas Turvallisuusharjoitukset yritysten käyttöön: Matkailuyrityksen varautuminen poikkeaviin tilanteisiin.

  Tutustu julkaisuun ja lataa se itsellesi tämän linkin kautta.

Copyright 2012 by SPEK