Erityisryhmien paloturvallisuus
Tulipalo on aina vaarallinen, mutta erityisen vaarallinen se on ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty toimimaan tai ymmärrä toimia tilanteen edellyttämällä ripeydellä. Tällaisina paloturvallisuuden kannalta erityisryhminä voidaan pitää esimerkiksi ikäihmisiä, vammaisia tai maahanmuuttajia. Kuka tahansa saattaa esimerkiksi lääkekuurilla ollessaan tai jalkansa loukattuaan kuulua erityisryhmään.

Usein erityisryhmiin kuuluvat asuvat erilaisissa palvelu- tai tukiasunnoissa tai kuuluvat kotipalveluiden piiriin. Toiminnanharjoittajalla on vastuu asukkaiden palo- ja poistumisturvallisuudesta. Laki edellyttää toiminnanharjoittajalta selvityksiä, suunnitelmia ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan turvallinen poistuminen tulipalosta tai muusta vaaratilanteesta itsenäisesti tai avustettuna. Pelastusviranomainen arvioi selvityksen perusteella, kuinka poistumisturvallisuus toteutuu.

Mikäli selvityksen perusteella näyttää siltä, että asukkaat eivät voi riittävän tehokkaasti poistua, on rakennus yleensä varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.

Lisäksi laki velvoittaa viranomaisia tai esimerkiksi kotikäyntejä tekeviä henkilöitä kertomaan pelastusviranomaiselle rakennuksessa tai asunnossa olevista palonvaaroista sekä onnettomuusriskeistä. Salassapitosäännökset eivät tätä tiedonkulkua enää estä, vaan havaituista vaaroista ja puutteista tulee kertoa eteenpäin pelastusviranomaiselle.
 
SPEK seuraa tapauksia, joissa automaattinen sammutuslaitteisto on pelastanut ihmishenkiä. Tutustu tapauksiin tästä 
Koulutusmateriaali
Erityisryhmien paloturvallisuuden tavoitteena on kehittää erityisryhmien parissa toimivien henkilöiden valmiuksia havaita ja arvioida kotonaan asuvien palo- ja tapaturmavaaroja sekä ryhtyä toimenpiteisiin paloturvallisuuden parantamiseksi.
 
Vapaasti käytettävissä oleva koulutusaineisto on tehty erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Aineisto soveltuu myös esimerkiksi omaishoitajien käytettäväksi. Koulutusmateriaali on ladattavissa myös eri kieliversioina:
 
  erityisryhmien paloturvallisuus suomeksi ja ruotsiksi
 
  maahanmuuttajien paloturvallisuus suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja somaliksi.
 
Copyright 2012 by SPEK